Uzupełnienie braku pojedynczego zęba.


 

Czy możesz odróżnić kto ma wszczepione implanty, a kto nie?

 

Implanty w większym stopniu niż mosty i protezy przypominają naturalne zęby pod

   względem wyglądu, odczuwania i funkcji.

 

Inaczej niż w przypadku zakładania standardowego trzypunktowego mostu celem u

  zupełnienia braku pojedynczego zęba, nie ma tu konieczności rekonturowania sąsiednich

  zdrowych zębów, aby podtrzymywały most.